Guanciale

Ingredienti: guanciale di suino, peperoncino, sale.